Opis obiektu

Kamieniołom Stokówka

Kamieniołom usytuowany jest w Paśmie Zelejowskim, na zachód od Jaskini Piekło i na południe od miejscowości Gałęzice. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych odsłonięć w rejonie Chęcin.

Żyła kalcytowa typu „różanki zelejowskiej” przecięła Górę Stokówkę dokładnie na dwie połowy. Powstała w wyniku krystalizacji z gorących zmineralizowanych wód, krążących szczelinami skalnymi podczas orogenezy waryscyjskiej w późnym karbonie (299-325 mln lat temu). Eksploatacja barwnego kalcytu doprowadziła do powstawiania malowniczej szczerby, o szerokości dochodzącej miejscami do 15 m. W ścianach wyrobiska widoczne są zjawiska krasowe, niewielkie kominy i pustki skalne, wypełnione glinką zwietrzelinową. Całe wzniesienie porasta roślinność kserotermiczna, której odpowiada wapienne podłoże i bardzo ubogie, niekorzystne warunki glebowe.

Od lat Stokówka jest też miejscem treningu wspinaczkowego.