Opis obiektu

Jaskinia Piekło

Do jaskini najlepiej dojechać drogą Piekoszów – Rykoszyn. W połowie Rykoszyna skręcamy na południowy wschód do Gałęzic i po przejechaniu na ich wschodni kraniec za ostatnimi zabudowaniami, przed ścianą lasu, docieramy w pobliże jaskini.

Usytuowana jest w ostro podciętym zachodnim zboczu Góry Żakowej, w wapieniach dewońskich. Jaskinia Piekło, zwana również Piekłem pod Skibami lub Piekłem Gałęzickim, to jedna z ciekawszych w regionie chęcińskim jaskiń pochodzenia krasowego. Całkowita jej długość wynosi 57 m. Po lewej stronie od wejścia odchodzi korytarzyk, zakończony oknem, zaś w końcowej części jaskini znajdują się dwa kominy, posiadające również połączenie z powierzchnią. Około 10 m od głównego wejścia w dnie jaskini, znajduje się półtorametrowe zagłębienie, jakie pozostało po dawnym szybie wydobywczym. Jest on śladem poszukiwań górniczych, jakie prowadzono w rejonie Chęcin w XV-XVIII wieku. Planowane jest odtworzenie szybu na całej jego głębokości wraz z stosownym oświetleniem i zabezpieczeniem.

Do chwili obecnej, jedynie w końcowej części jaskini zachowały się śladowe fragmenty nacieków kalcytowych. Dno jaskini w rejonie wejścia jest pokryte namuliskiem i wybranym w czasie kopania szybu, materiałem gliniastym.

Jaskinia jest siedliskiem kilku gatunków nietoperzy,  ślimaków, a także pająków, świerszczy i muchówek. Jaskinia Piekło leży na gruntach wsi Skiby i jest objęta ochroną prawną.