Opis obiektu

Wąwóz w Skałach

Położony jest na północny wschód od Nowej Słupi. Dojedziemy tam, w Czajęcicach skręcając na zachód, z drogi łączącej Waśniów z Nową Słupią. Po przejechaniu dalszych ok. 2,5 km, skręcamy w lewo wąską drogą, prowadzącą w okolice kamieniołomu. Odbywa osię tam eksploatacja dolomitów środkowego dewonu (sprzed 395 mln lat), takich jak w słynnym Zachełmiu.

Tuż obok wyrobiska, znajdują się dwa miejsca, których w wędrówce po kielecczyźnie ominąć nie można. Jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Górach Świętokrzyskich – rezerwat „Wąwóz w Skałach” znajduje się w niewielkim oddaleniu, po południowo wschodniej stronie kamieniołomu. W ścianach wąwozu odsłaniają się stromo nachylone warstwy dolomitów. Na dawnej powierzchni dna morskiego wietrzenie wyeksponowało kopulaste kolonie sinic. Ściany wąwozu porastają łany roślinności kserotermicznej, która ma niewielkie wymagania glebowe i odpowiada jej wapienne podłoże. Gdzieniegdzie wśród roślin bieleją skalne wychodnie, a niewielki strumyk biegnący dnem doliny i czyste powietrze dopełnia pojęcie „cudownego miejsca”.