Opis obiektu

Rezerwat skalny im Jana Czarnockiego

Interesujący, o dużych walorach edukacyjnych, rezerwat skalny usytuowany w dawnym kamieniołomie Ślichowice, jest pierwszym w Polsce rezerwatem geologicznym. Znajduje się on w północno zachodniej części Kielc, na zachodnim skraju osiedla Ślichowice. W ścianach kamieniołomu odsłoniętych pracami eksploatacyjnymi, widoczne są cienkoławicowe osady wapienne i margliste, powstałe w morzu późnodewońskim (około 365-385 mln lat temu), poza kadzielniańską strefą raf. Ochroną prawną została objęta grzęda skalna, zachowana pomiędzy wschodnim i zachodnim wyrobiskiem. W niej odsłonięto fałd obalony powstały podczas ruchów górotwórczych orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej), około 251-325 mln lat temu. Struktury fałdu widoczne są także w ścianach pochylni eksploatacyjnej, schodzącej na dno większego wyrobiska oraz w jego zachodniej ścianie.

Licznie występują tu różnej skali uskoki oraz niewielkie jaskinie. Odsłonięcie ze Ślichowic od lat stanowi klasyczny obiekt wykorzystywany w kształceniu polskich geologów.

Od niedawna kamieniołom otoczony jest wygodną alejką spacerową z punktami widokowymi, zaś fałd w jego głównej ścianie można podziwiać nawet nocą, oświetlony specjalnymi reflektorami.