Opis obiektu

Góra Rzepka – rezerwat

W odległości ok. 800 metrów na zachód od Góry Zamkowej znajduje się kolejny rezerwat skalny - „Góra Rzepka”.  W skład rezerwatu wchodzą dwa wzniesienia Rzepka i Beylina wraz z kamieniołomem „Korzecko”, którego eksploatacja odsłoniła południowe zbocze tych wzniesień. Powstała po zakończeniu eksploatacji ściana skalna stanowi bardzo ciekawy element edukacyjny, umożliwiający dokładne zapoznanie się z budową geologiczną wnętrza wzgórz rejonu chęcińskiego. Odsłonięto tu środkowodewońskie gruboławicowe dolomity, na których w wyższych partiach zalegają wapienie. Warstwy skalne w części zaburzone są uskokami.

W północnej ścianie widoczna jest strefa licznych spękań, wypełnionych białymi i różowymi żyłami kalcytowymi, o urozmaiconej strukturze, typu „różanki zelejowskiej”. W latach międzywojennych i po wojnie do roku 1963 ten cenny surowiec dekoracyjny używany był jako kruszywo do produkcji lastriko. Zbocza Rzepki i Beyliny są obszarem, na którym zachowały się czytelne pozostałości starych robót górniczych z XIV-XIX wieku. Jak na większości okolicznych wzniesień i tu poszukiwano początkowo głównie galeny. W kamieniołomie planowane jest utworzenie plenerowej ekspozycji najciekawszych skał występujących w Chęcińsko Kieleckim Parku Krajobrazowym.