Opis obiektu

Góra Grodowa – Kamienne Kręgi

Dojechać tam można kierując się drogą z Kielc do Łodzi i w miejscowości Miedziana Góra skręcając na północ w kierunku na Samsonów. W połowie miejscowości Tumlin skręcamy na zachód, drogą wiodącą do kulminacji Góry Grodowej. Tak dotrzemy do rezerwatu archeologiczno - geologiczno – leśnego „Kamienne Kręgi”. Miejsce to w VIII-IX wieku stanowiło lokalny ośrodek pogańskiego kultu religijnego, czego świadectwem są zachowane fragmentarycznie kamienno - ziemne wały.

Uważa się również, że na szczycie wzniesienia znajdował się wczesnośredniowieczny gród. Północną część Góry Grodowej zajmuje kamieniołom Tumlin - Gród, jeden z najstarszych, wciąż czynnych, kamieniołomów kielecczyzny. Wydobywane są tu czerwone „piaskowce tumlińskie”, triasowe (sprzed 250 mln lat), znane między innymi z elewacji licznych budynków i schodów.

Na uwagę zasługują charakterystyczne warstwowania widoczne w ścianach skalnych. Wskazują, że piaskowce te są osadami kopalnych wydm. Znajdziemy tu także osady niewielkich strumieni i śródwydmowych jeziorek, o czym świadczą ślady falowania – zmarszczki prądowe, tak zwane ripplemarki oraz ślady wysychania. Na powierzchniach warstw znajdowano tropy kopalnych gadów triasowych. Rdzawoczerwoną barwę tutejsze skały zawdzięczają obecności rozproszonych związków żelaza, wietrzejących w gorącym półpustynnym klimacie, jaki w triasie panował w naszym regionie. Bloki piaskowca wycina się ze ściany wyrobiska, wbijając w nią rząd stalowych klinów. Jest to stara technika górnicza, która pozwala uzyskiwać duże bloki skalne o regularnych krawędziach.