Opis obiektu

Karczówka – rezerwat krajobrazowy

Znajdujące się w zachodniej części miasta wzniesienie Karczówka, należące do Pasma Kadzielniańskiego, położone jest pomiędzy ulicami Bernardyńską, Poklasztorną a Krakowską. Pokryta ciemnozielonym lasem góra, na szczycie której bieleją mury kościoła, zbudowana z górnodewońskich wapieni, była kolebką kieleckiego górnictwa kruszcowego.

Cały teren Karczówki jak i przyległych doń gór; Grabiny, Dalni i Bruszni, pokryty jest coraz bardziej zanikającymi „szparami”. Są to ślady po poszukiwaniu i eksploatacji gniazdowych wystąpień siarczku ołowiu – galeny srebronośnej. Ich odkrycie wpływało na intensywny rozwój miasta w XVI i XVII wieku. W kościelnej kaplicy na Karczówce, znajduje się unikatowa rzeźba wykonana z jednej bryły galeny. Przedstawia ona postać Świętej Barbary, patronki górników. Z podobnych brył kruszcu wydobytego w rejonie Karczówki wykonano jeszcze dwie rzeźby, z których jedna przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę, znajduje się w Bazylice Mniejszej w Kielcach, druga - Świętego Antoniego, znajduje się w kościele parafialnym w Borkowicach koło Przysuchy.