Opis obiektu

Nowa Słupia

Miasteczko położone jest u stóp Łysej Góry w połowie drogi między Kielcami i Ostrowcem Świętokrzyskim. Miejsce to wraz z przyległą miejscowością Rudki, określane jest jako kolebka naszego świętokrzyskiego hutnictwa. Prastary „kombinat metalurgiczny” rozpoczął produkcję żelaza w  II i I wieku przed naszą erą, by osiągnąć największy rozkwit w III i IV wieku naszej ery.

Ślady dawnych piecowisk możemy podziwiać w Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana w Nowej Słupi. Zobaczymy tam dymarki – piece do jednorazowego wytopu żelaza, których na tym obszarze doliczono się ponad 300 tysięcy. Piec zbudowany z gliny z dodatkiem sieczki był wypełniany naprzemianległymi warstwami rudy i węgla drzewnego.W procesie wytopu stosowano też nadmuch za pomocą miechów. Metodę taką przynieśli do stóp Łysogór Celtowie. Wytapianie tak dużej ilości żelaza było możliwe dzięki występowaniu tu bogatych złóż rud żelaznych. Położone u stóp Świętokrzyskiego Parku Narodowego muzeum ma w swoim sąsiedztwie znaną postać jaką jest wykuta w kamieniu figura „Pielgrzyma”, zwanego „Emerykiem”, którego pochodzenie i czas powstania osnute są mgłą tajemnicy.