Welcome Explorer!

Do You know?

Jaskinia Raj jest miejscem gdzie znaleziono najstarsze w regionie świętokrzyskim ślady pobytu człowieka. Datowane są one na ok. 50 tysięcy lat . Wyjątkowa szata naciekowa w pełni uzasadnia nadaną jaskini nazwę – Raj. To właśnie tu w Sali Stalaktytowej znajduje się największe w Polsce nagromadzenie stalaktytów, których  naliczono tu ponad 200 na jednym metrze kwadratowym.