Welcome Explorer!

Do You know?

Najdłuższy w Polsce o wyjątkowych walorach edukacyjnych, profil skał górno dewońskich znajduje się w Kielcach w rezerwacie skalnym Wietrznia noszącym imię Zbigniewa Rubinowskiego.