Welcome Explorer!

Do You know?

To właśnie na Zelejowej odkryto występowanie jednego z najbardziej dekoracyjnych „marmurów chęcińskich” różanki zelejowskiej. Detale architektoniczne wykonane z tej wyjątkowej odmiany kalcytu zabarwionego hematytem, znajdowane są w promieniu kilkuset kilometrów od miejsca jego wydobycia.