Welcome Explorer!

Do You know?

Miedziankę, możemy śmiało nazwać górą - legendą. W żadnym innym miejscu w Górach Świętokrzyskich nie zachowało się 4 kilometry podziemnych wyrobisk  skupiających wielowiekową tradycję górnictwa kruszcowego.  Warto tu odwiedzić Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.